आपल्या बातम्या… आपली नागरिक पत्रकारिता

Print Friendly, PDF & Email

सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रत्येकजण स्मार्ट फोन घेऊन वावरत असतो. एरव्ही रोजची गरजेचा वस्तू बनलेला हाच मोबाईल आपल्याला आणखी एक शक्ती

Read more

……आता बोला बिनधास्त !!!

Print Friendly, PDF & Email

आमच्या ऐतिहासिक कडेगाव आणि पलूस नगरीत मोठया वेगाने प्रगती होत आहे. ग्रामपंचायतीची नगरपंचायतही झाली. नगरपंचायतीची नगरपरिषद  झाली. याबददल कडेगाव आणि

Read more