आपल्या बातम्या… आपली नागरिक पत्रकारिता

Print Friendly

सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रत्येकजण स्मार्ट फोन घेऊन वावरत असतो. एरव्ही रोजची गरजेचा वस्तू बनलेला हाच मोबाईल आपल्याला आणखी एक शक्ती

Read more

……आता बोला बिनधास्त !!!

Print Friendly

आमच्या ऐतिहासिक कडेगाव आणि पलूस नगरीत मोठया वेगाने प्रगती होत आहे. ग्रामपंचायतीची नगरपंचायतही झाली. नगरपंचायतीची नगरपरिषद  झाली. याबददल कडेगाव आणि

Read more