लेख पहिला : शोध स्वत्वाचा

Print Friendly, PDF & Email

भूमितीमधे एका बिंदूच अस्तित्व त्याची त्रिज्या आणि त्या त्रिज्येतून तयार होणाऱ्या परिघातून निर्माण होते. या अस्तित्वाचे रूपक जर कोणत्याही व्यक्तीस

Read more

Print Friendly, PDF & Email

भूमितीमधे एका बिंदूच अस्तित्व त्याची त्रिज्या आणि त्या त्रिज्येतून तयार होणाऱ्या परिघातून निर्माण होते. या अस्तित्वाचे रूपक जर कोणत्याही व्यक्तीस

Read more